We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Udruga Salers Bosna i Hercegovina

Udruga Salers Bosna i Hercegovina

Podhum bb, Livno, 80101, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Naziv Udruge je: Udruga uzgajivača goveda pasmine Salers u Bosni i Hercegovini
Skraćeni naziv Udruge je: Udruga Salers Bosna i Hercegovina
Udruga Salers Bosna i Hercegovina cover
Mission CILJEVI UDRUGE
(1) Promocija i razvoj pasmine goveda Salers u Bosni i Hercegovini i šire.
(2) Uspostavljanje kvalitetnog selekcijskog procesa za pasminu Salers u Bosni i Hercegovini.
(3) Vođenje evidencije goveda Salers u Bosni i Hercegovini i njihovog genetskog porijekla.
(4) Organizacija i povezivanje uzgajivača goveda Salers u Bosni i Hercegovini i svijetu.
(5) Povezivanje s organizacijama i uzgajivačima goveda Salers na europskoj i svjetskoj razini.
(6) Edukacija članova i javnosti u domeni ekološkog uzgoja goveda u sustavu krava-tele.
(7) Poticanje ekološki održivog stočarstva i poljoprivrede općenito.
(8) Poticanje korištenja naprednih tehnologija u ekološkoj govedarskoj proizvodnji.
(9) Briga o zdravstvenoj i pravnoj zaštiti goveda Salers u Bosni i Hercegovini.
(10)Revitalizacija pašnjačkih površina za potrebe uzgoja goveda u sustavu krava-tele.


DJELATNOSTI UDRUGE
(1) Izrada strategije razvoja pasmine goveda Salers u Bosni i Hercegovini.
(2) Vođenje evidencije čistokrvnih goveda Salers u Bosni i Hercegovini.
(3) Izdavanje uvjerenja o pedigreu čistokrvnih goveda Salers u Bosni i Hercegovini.
(4) Uspostava sustava za praćenje i unapređenje razvoja pasmine goveda Salers.
(5) Pružanje savjetodanih i tehničkih potpora članovima Udruge i uzgajivačima goveda Salers.
(6) Edukacija članova Udruge, javnosti i uzgajivača goveda pasmine Salers.
(7) Rad na stručnoj izobrazbi članova Udruge kroz predavanja, savjetovanja, seminare, pokazne radionice i trening centre u zemlji i inozemstvu.
(8) Organizacija stručnih skupova, tribina i radionica o uzgoju goveda Salers i ekološkom stočarstvu.
(9) Suradnja s općinskim, kantonalnim, federalnim, državnim i europskim institucijama.
(10)Suradnja sa znanstvenim ustanovama.
(11)Umrežavanje članova Udruge i uzgajivača goveda Salers diljem svijeta.
(12)Izdavanje stručne litarature.
(13)Obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ciljevima utvrđenih Statutom sukladno zakonu.
Description Add information

Similar places nearby