We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Udruga tjelesnih invalida Kaštela

Udruga tjelesnih invalida Kaštela

Ulica Ante Beretina 4, Kastel Novi, 21216, Croatia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Rad s djecom i odraslim osobama s invaliditetom
Udruga tjelesnih invalida Kaštela cover
Description Udruga tjelesnih invalida Kaštela, osnovana je 1994.godine i od tada djeluje na području Grada Kaštela, a nakon dobivanja adekvatnog prostora od Grada Kaštela počinje sa konkretnimn aktivnostima 2003.godine.
Ciljevi Udruge su promicanje humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, kulturnih, informacijskih i drugih interesa osoba sa invaliditetom.
Za svoje članove organizira niz aktivnosti: podrške u pravnoj pomoći, psiholoških radionica, kreativnih radionica i izložbi, sportskih aktivnosti, informatičkih radionica, te pomoć u svakodnevnom neovisnom življenju (usluge osobnog asistenta), te dramske grupe.
Trenutno se provodi Program "Igraonica i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju", kojim se omogućava stručna pomoć logopeda i defektologa-rehabilitatora, te korištenje igraonice za djecu sa teškoćama u razvoju na području Grada Kaštela.
Sve aktivnosti koje se provode u Udruzi tjelesnih invalida kaštela većinom su financirana od strane Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada kaštela.

Similar places nearby