We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
UiA Samskaping - OpenLab

UiA Samskaping - OpenLab

Universitetsveien 25, Kristiansand, 4630, Norway

Get Directions

004738141734

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Denne siden er for for deltakere og andre som ønsker å følge utvikling og det spennende som skjer i emnet "UiA Samskaping - OpenLab".
UiA Samskaping - OpenLab cover
Mission Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) tilbyr det nye tverrfaglige emnet OpenLab fra 2018. Gjennom emnet møtes masterstudenter fra forskjellige fag og disipliner – som sykepleie, ingeniørfag, økonomi, organisasjonsteori og sosiologi. Sammen skal de komme opp med løsninger på komplekse utfordringer fra eksterne organisasjoner som Kristiansand kommune og Sørlandets Sykehus HF.
Description Bakgrunn for emnet
UiA formulerte Samskaping av kunnskap som sin overordnede visjon, og Samfunnsengasjement og Nyskaping som et av sine strategiske satsingsområder for fireårsperioden fra 2016.

Et av tiltakene under denne satsingen er et tverrfaglig emne som skal være åpent for masterstudenter på UiA, og som skal kunne inngå i masterprogram som tilbys på UiA. I tillegg til at emnet etableres som ledd i UiAs strategi, er det en manifestering av nyere måter å tenke om kunnskap, om universitetets rolle og om samfunnsmessige problemstillinger som komplekse.

Følgende tekst er hentet fra emnets innholdsbeskrivelse:

«Formålet med emnet er å introdusere studentene til nyskaping og samskaping på tvers av fagfelt, sektorer og organisatoriske grenser i en regional kontekst. Gjennom samarbeid og dialog skal det jobbes med å løse komplekse regionale utfordringer. I dette emnet skal studentene være i sentrum for en samarbeidsbasert læreprosess der aksjonsforskning, problembasert læring (PBL) og design thinking er rammene for emnet.»

Similar places nearby