We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
UKOP

UKOP

Vinkovačka 63/d, Osijek, 31000, Croatia

Get Directions

+38531272655

Categories
Work hours Add information
About Službena Facebook stranica tvrtke UKOP d.o.o. Osijek.
UKOP cover
Mission [Upravljanje grobljima i obavljanje pogrebnih poslova]

Osnovna djelatnost društva je upravljanje grobljima i obavljanje pogrebnih poslova. Upravljanje grobljima razumijeva obavljanje poslova u svezi pokopa pokojnika, dodjelu grobnih mjesta, održavanje groblja i objekata u groblju, vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih, plaćanje godišnje grobne naknade, prikupljanje i odvoz grobljanskog smeća i sl. Ukop d.o.o. upravlja svim grobljima na području Grada Osijeka.
Description [Djelatnost društva]

Od 1998. godine sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima UKOP je registriran kao trgovačko društvo koje zapošljava u prosjeku 100 radnika godišnje i obavlja sljedeće djelatnosti putem svojim odjela:

ODJEL GROBLJA – vodi matične knjige groblja, grobni očevidnik i registar umrlih, katastar groblja, održavanje, uređenje i izgradnju groblja, pokapanje i ekshumacije umrlih, dodjelu grobnih mjesta i sve poslove vezane uz groblja

ODJEL POGREBNIH USLUGA – obavlja sve poslove vezane za preuzimanje pokojnika sa mjesta smrti, prijenos i prijevoz pokojnika tijekom 24 sata. Oprema pokojnike za pokapanje, vrši prodaju pogrebne opreme, ugovara termine za pokope na području grada, smješta pokojnike u hladnjaču te vrši prijevoz i prijenos pokojnika na sprovodu i spuštanje u grob.

ODJEL KLESARIJE – izgrađuje po grobljima grobnice i druga grobna mjesta po narudžbi korisnika grobova, obrađuje kamen, izrađuje i postavlja nadgrobne spomenike, grobne ploče, okvire, vrše oblaganja grobnih mjesta prirodnim kamenom. Grade staze, ceste i manje objekte u grobljima. Od 30. studenog 2011. godine ovaj Odjel je Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske upisan u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA – radi na kontinuiranom održavanju čistoće i urednosti kruga društva i svih groblja, od košnje trave, popravaka ograda, prikupljanja i odvoza smeća po grobljima do uređenja, sadnje i održavanja zelenila u grobljima te pružaju cjelodnevno dežurstvo za prijevoze pokojnika.

ODJEL NABAVE – organizira, vodi i kontrolira rad na razini službe kojim se osigurava ostvarivanje planova nabave i prodaje, racionalno korištenje kapaciteta Društva te zadovoljavanje potreba kupaca

ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA- vodi financijsko i materijalno poslovanje društva
UPRAVA – vrši koordinaciju rada svih službi društva i svih odjela društva te nadzire rad odjela,

Similar places nearby