We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ung Företagsamhet i Kalmar län

Ung Företagsamhet i Kalmar län

Stortorget 34, Kalmar, 392 31, Sweden

Get Directions

+46 70 996 94 31

Categories
Work hours Add information
About Ung Företagsamhet i Kalmar län
Ung Företagsamhet i Kalmar län cover
Mission "Ung Företagsamhet ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet"
Description Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2009 arbetar vi även på grundskolan.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet. Genom läromedlen Vårt Samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi får elever redan i grundskolan en möjlighet att träna på sin kreativitet, förmåga att ta eget ansvar, tro på sig själv och våga tänka nytt! De får även en god grund i frågor som rör ekonomi, demokrati, yrken och arbetsliv samt vad som krävs för att ett samhälle ska fungera. Läromedlen är ämnesövergripande och berör stora delar av det centrala innehållet i Lgr11.

Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. Vi erbjuder lärare och skolledare fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder, inspiration för lärare och elever.

Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har ca 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred kompetens inom entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet.

Inom organisationen har vi allt ifrån pedagoger, inspiratörer och entreprenörer till kvalitets- och organisationskunniga personer.

Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom våra två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt sätt och allt detta
Founded 1994
Products Vårt samhälle
Se Möjligheterna
Min framtid och ekonomi
UF-företagande
UF-alumni

Similar places nearby