We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
UNICEF Next Generation Viet Nam

UNICEF Next Generation Viet Nam

115 Nguyen Hue, Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

+84 8 3821 9413

Categories
Work hours Add information
About NextGen là nơi những người trẻ đầy hoài bão chung sức giúp UNICEF hoàn thành sứ mệnh của mình tại VN.
UNICEF Next Generation Viet Nam cover
Mission UNICEF Next Generation Việt Nam là cộng đồng tình nguyện gồm các lãnh đạo trẻ & sinh viên với sứ mệnh:
• Kết nối các bạn trẻ nhằm đóng góp và gây quỹ cho trẻ em Việt Nam
• Phát triển thế hệ tương lai hỗ trợ sứ mệnh của UNICEF
• Xây dựng một thế giới mà tất cả trẻ em đều được sống và phát huy tối đa tiềm năng bản thân

The mission of UNICEF Next Generation Viet nam is to:
• Create an interconnected network of young adults committed to raising awareness and funds for children of Vietnam
• Develop the next generation of supporters of UNICEF and its mission
• Create a world where all children survive and realize his or her full potential
Description UNICEF hướng về một tương lai KHÔNG có trẻ em Việt Nam nào phải chết vì những nguyên nhân mà chúng ta có thể phòng tránh, chữa trị hay giải quyết được.

Hãy cất tiếng nói và chung tay hành động vì số KHÔNG ngay hôm nay.

UNICEF believes in the day when ZERO Vietnamese children die of conditions we can prevent, treat or cure. Pledge your voice and actions to the fight for ZERO now.
Founded 2013

Similar places nearby