We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
UNIOR

UNIOR

Kovaška cesta 10, Zrece, 3214, Slovenia

Get Directions

03 75 78 100

Categories
Work hours Add information
About Skupina Unior
UNIOR cover
Mission Poslanstvo Skupine Unior do leta 2020

Smo razvojni partner pri proizvodnji, preoblikovanju in obdelavi kovin ter zaveznik narave in ljudi.


Vizija Skupine Unior do leta 2020


Prepoznavni smo kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni in turistični dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, z dobavitelji, s sorodnimi podjetji in z raziskovalnimi organizacijami razvijamo, proizvajamo in tržimo rešitve z vse višjo dodano vrednostjo. Naša bruto dodana vrednost na zaposlenega je 35.500 EUR, čisti prihodki od prodaje pa znašajo 198 milijonov EUR. Zagotavljamo varno naložbo lastnikom z donosnostjo (ROE) vsaj 5,5 odstotka in prihodnost zaposlenim. Smo povezovalni člen v dinamični Skupini, ki izkorišča svoje sinergije in dosega 255 milijonov EUR prodaje ter s pridruženimi podjetji zaposluje 4.195 ljudi.
Description Smo mednarodno ugledna družba, izkušena tako na področju obdelave kovin kot na področju turizma. Častitljiva tradicija, sposobni in predani zaposleni, vrhunsko znanje, najsodobnejše tehnološke rešitve, visoko kakovostni izdelki in storitve, družbeno odgovorno in do okolja prijazno delovanje, sodoben marketinški pristop – vse to so naše odlike. Z njimi smo uspeli široko razvejati svojo prodajno mrežo, v kateri skrbno negujemo zadovoljstvo in pripadnost naših kupcev in gostov ter dobaviteljev.

Naša družba je naravnana zlasti izvozno, saj 94,8 % ustvarimo za tuje trge. V delovanje skupine Unior je vključenih 26 povezanih družb, 18 odvisnih podjetij, 8 pridruženih podjetij, 19 držav in skoraj 4.000 zaposlenih.
Ustvarjamo v štirih različnih programih, kar nam prinaša številne prednosti. Naša ponudba je bogatejša, programi so sinergično povezani, smo bolj konkurenčni in imamo še širše odprta vrata zlasti na zahtevnih tujih trgih.
Spadamo med štiri največje slovenske proizvajalce, po številu zaposlenih pa med desetimi največjimi slovenskimi podjetji. Uvrščamo se med tri največje kovačnice v Evropi in med pet najpomembnejših evropskih proizvajalcev ročnega orodja.

Štirje programi skupine Unior:

- Odkovki
- Ročno orodje
- Strojna oprema
- Turizem
Founded 1919

Similar places nearby