We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, Poznan, 61-875, Poland

Get Directions

++48 61 856 90 00

Categories
Work hours Add information
About Najświeższe informacje z jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o profilu ekonomicznym w Polsce!!! http://www.ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu cover
Mission Misja UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozwija badania i kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych, z poszanowaniem tradycji uczelni utworzonej przez przedsiębiorców, zasad etyki, społecznej odpowiedzialności i wolności akademickiej, dla gospodarki służącej obecnym i przyszłym pokoleniom.
Wizja UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to wiodąca w kraju uczelnia ekonomiczna o znaczącej pozycji międzynarodowej, wiarygodny partner dla otoczenia oraz odpowiedzialny pracodawca.
Description Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Zajmuje wysokie miejsce również w rankingach międzynarodowych, dzięki wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz szerokiej ofercie kierunków i specjalności. Założony w roku 1926 jest jedną z najstarszych i najbardziej renomowanych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Oferta dydaktyczna szkoły uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Siłą Uczelni jest świetna kadra naukowa, relacje międzynarodowe oraz rozwinięta współpraca z biznesem. Uczelnia dba o kształcenie ukierunkowane na progres cywilizacyjny, wartości akademickie i zasady nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.
Founded 1926

Upcoming events

Similar places nearby