Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komandorska 118/120, Wroclaw, 53-345, Poland

Get Directions

71 3680982

Categories
Work hours Add information
About

Oficjalny profil uczelni prowadzony przez Biuro Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Twitter: @UE_Wroclaw

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cover
Mission Jesteśmy wiodącym ośrodkiem twórczej myśli ekonomicznej i kształcenia menedżerów w naszym regionie Europy.
Description

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Awards Uniwerystet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedyną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą, najwyższą kategorię naukową w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej w latach 2005-2009.
Founded 1947
Similar places nearby