We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Uniwersytet Otwarty UAM

Uniwersytet Otwarty UAM

ul. Św. Marcin 78, Poznan, 61-809, Poland

Get Directions

61 829 47 50

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 11:00 – 17:00 SA closed
TU 14:00 – 19:00 SU closed
WE 11:00 – 17:00
TH 11:00 – 17:00
FR closed
About Uniwersytet Otwarty UAM jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej wykształcenia czy wieku.
Uniwersytet Otwarty UAM cover
Mission Jednym z fundamentów wizji nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy jest wyjście poza ramy tradycyjnej oświaty zamkniętej w ramach kolejnych etapów kształcenia – od przedszkola do szkoły wyższej. Konieczne staje się kształcenie ustawiczne, przez całe życie. To jeden z fundamentów wizji nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Kluczową rolę w tym zakresie przypisano uniwersytetom, które zaangażowanie w edukację osób w każdym wieku postrzegać powinny, jako społeczną odpowiedzialność.

W strategii Uniwersytetu im. Adama Mikiewicza na lata 2009-2019 przedstawiając nasza misję odwołaliśmy się do słów jednego z założycieli naszej uczelni „że wolnym może być tylko naród światły”. Ważnym celem priorytetowym stała się więc dla nas: „budowa oferty i promowanie uczenia się przez całe życie” i w jej ramach: „opracowanie programu umożliwiającego kształcenie akademickie dorosłych, mających potrzeby edukacyjne związane z pracą zawodową, koniecznością przekwalifikowania się lub realizującym swoje specyficzne zainteresowania, uczącym się w sposób nietradycyjny”

W tym kontekście, w roku 2014 rozpoczęto prace nad powołaniem Uniwersytetu Otwartego UAM oferującego możliwość podjęcia nowych różnorodnych form kształcenia. W listopadzie 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak powołał Pełnomocnika ds. wprowadzenia Uniwersytetu Otwartego UAM a 18 lipca 2016 roku wydał on zarządzenie nr 540/2015/2016 w sprawie utworzenia studiów otwartych o nazwie Uniwersytet Otwarty.

Oprócz standardowej misji kształcenia studentów I, II i III stopnia oraz dokształcania osób na studiach podyplomowych UAM proponuje zajęcia w ramach UO tym razem dla wszystkich zainteresowanych bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia (od 16 roku życia). Mamy ambicje by stać się wiodącym ośrodkiem kształcenia otwartego, w którym każdy znajdzie dla siebie zajęcia pozwalające rozwijać pasje i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe, ale również sprawdzić swoją wiedzę na poziomie akademickim.
Description Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia czy wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia).To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.

Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Udział w zajęciach jest odpłatny (od 160 zł za cały kurs). Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo. Spotkania odbywać się będą w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.

Zapisy na pierwszy trymestr (jesienny) ruszają 24 września, zajęcia w tym roku akademickim rozpoczną się w drugiej połowie października.
Kursy prowadzone będą w następujących blokach tematycznych:

nauki humanistyczne (Wydziały: Anglistyki; Neofilologii; Filologii Polskiej i Klasycznej; Historyczny; Teologiczny; Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu),

nauki prawno-społeczne (Wydziały: Prawa i Administracji; Nauk Społecznych; Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; Studiów Edukacyjnych),

nauki przyrodnicze i ścisłe (Wydziały: Chemii, Fizyki, Matematyki i Informatyki, Biologii, Nauk Geograficznych i Geologicznych).

Zapraszamy! Podejmij naukę w jednym z największych i najlepszych uniwersytetów w Polsce. Wystarczy jedna decyzja, a znajdziesz się w salach wykładowych i laboratoriach UAM, wysłuchasz wykładów na najwyższym poziomie. Zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności, dzięki którym rozwiniesz swoje zainteresowania i podniesiesz kompetencje zawodowe. Będziesz mieć możliwość podjęcia dyskusji z autorytetami naukowymi, a jednocześnie spotkania innych pasjonatów i osób o podobnych zainteresowaniach.
Founded 07/18/2016

Similar places nearby