We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Uniwersytet Trzeciego Wieku Senioriada w Stąporkowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku Senioriada w Stąporkowie

ul. M. J. Piłsudskiego 103, Staporkow, 26-220, Poland

Get Directions

500 869 379

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU 09:00 – 13:00 SU closed
WE closed
TH 09:00 – 13:00
FR closed
About Do podpisywania dokumentów odpow. mat. upoważnieni są:- skarbnik, prezes i I członek zarządu;- skarbnik i dwóch upoważ. członków pod nieobecność prezesa;- prezes, wiceprezes i I czł. zarządu pod nieobecność skarbnika.
Adm.str. J.Duda
Uniwersytet Trzeciego Wieku Senioriada w Stąporkowie cover
Mission Celami stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla swoich członków oraz społeczności lokalnej.
2. Włączanie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do systemu ustawicznego kształcenia dla stymulowania rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
3. Poprawa jakości życia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym przez ich wszechstronną aktywizację fizyczną i społeczną.
4. Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), integracja międzypokoleniowa, działania na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
5. Udzielanie pomocy i wsparcia swoim członkom oraz dążenie do podnoszenia poziomu ich życia.
6. Aktywne współuczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego.
7. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z innymi organizacjami i działanie w organizacjach zrzeszających je.
Description Zarząd stowarzyszenia
Prezes zarządu: Halina Cecka
Wiceprezes zarządu: Teresa Trudnos
Sekretarz: Maria Szymańska
Skarbnik: Jadwiga Teler
Członek zarządu: Anna Ratajska
Członek zarządu: Janina Kołodziejczyk
Członek organu nadzoru: Krystyna Dziurdź
Członek organu nadzoru: Krystyna Kwiędacz
Członek organu nadzoru: Małgorzata Wrzeszcz
Founded 09/26/2014
  • ul. M. J. Piłsudskiego 103, Staporkow, 26-220, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby