We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1, Wroclaw, 50-137, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Oficjalny profil administrowany przez Zespół ds. Promocji UWr
Uniwersytet Wrocławski cover
Description Uniwersytet Wrocławski to jeden z największych i najstarszych uniwersytetów w Polsce – został założony w 1702 r. jako Akademia Leopoldyńska. Dziś jest 10-wydziałową uczelnią łączącą w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuuje też tradycje polskiego uniwersytetu we Lwowie i Wilnie. Uczelnia kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów. Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Similar places nearby