We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Västrabo kyrka

Västrabo kyrka

Växjö, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Västrabo kyrka är en kyrkobyggnad i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Växjö stads- och domkyrkoförsamling och samarbetskyrka med EFS i Växjö.KyrkobyggnadenVästrabokyrkan är belägen på Arabygatan 44 på Väster i Växjö Kyrkan är uppförd av rött fasadtegel. Gaveln intill entrén har ett vitputsat mittfält med ett stort kristusmonogram. I kyrkorummet finns en stor glasvägg ritad av konstnären Sven Sahlgren. Koret är avskilt och format som en scen. Klockstapeln är uppförd i vitmålad betong. Kyrkan är sammanbyggd med en församlingshemsdel med lokaler för olika kyrkliga verksamheter. Kyrkan invigdes den 28 oktober 1956 av biskop Elis Malmeström.InventarierAltare i bordsform.Altarskrank av trä.Altarskåp med träsniderier utförda av konstnären Erik Sand.Öppen bänkinredning.Orgelläktare med reliefer utförda av konstnären Gunnar Torhamn.Orgel.BildgalleriReferenserNoterTryckta källorKyrkobyggnader i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län. 1998 ISBN 91-89285-00-XWebbkällorVästrabo kyrka.Utg.Sv.KyrkanOrglar i Växjö

Similar places nearby