We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Výskum a vývoj - 3E MILL, a.s.

Výskum a vývoj - 3E MILL, a.s.

EUROVEA CENTRAL I., Bratislava, 81109, Slovakia

Get Directions

+421907743899

Categories
Work hours Add information
About Výskumno-vývojové oddelenie ekonomicky úsporných a ekologických technológií na výrobu elektrickej energie a ekologický pohon strojov a zariadení.
Výskum a vývoj - 3E MILL, a.s. cover
Mission Ekologická energetika a trvalo udržateľný život.
Description Propagácia vedecko výskumnej činnosti v oblasti využitia vodnej energie a obnoviteľných zdrojov energie pre trvalo udržateľný život.
Founded 2016

Similar places nearby