We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
VẺ ĐẸP VIỆT NAM

VẺ ĐẸP VIỆT NAM

17 Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Xuân La, Hanoi, 100000, Vietnam

Get Directions

0981244266

Categories
Work hours Add information
About VẺ ĐẸP VIỆT NAM - Nơi Kết Nối Giao Thương, Tri Thức Doanh Nhân - Chính Khách Thông Qua Sự Kiện Văn Hóa Việt Nam & Quốc Tế - Tạo cộng đồng doanh nhân Văn Hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
VẺ ĐẸP VIỆT NAM cover
Description Add information
  • 17 Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Xuân La, Hanoi, 100000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby