We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vaata Maailma sihtasutus

Vaata Maailma sihtasutus

Postiaadress: Lõõtsa 8, Tallinn, 11415, Estonia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Look@World Foundation
Vaata Maailma sihtasutus cover
Mission Vaata Maailma sihtasutus soovib tõsta eestimaalaste IKT-alaseid oskusi, inspireerida lapsi ja noori huvituma IT-maailmast ning juhendada, kuidas arvuteid ja nutiseadmeid turvaliselt kasutada.

Kõik Vaata Maailma SA projektid saavad teoks tänu asutajaliikmetele, toetajatele ja koostööpartneritele.

Vaata Maailma SA soovib oma projektidega:
- parandada inimeste võimalusi internetti kasutada;
- arendada inimeste e-oskusi korraldades vastavaid koolitusi ja nõustamisi;
- propageerida (turvalist) interneti- ja nutiseadmete kasutamist;
-populariseerida (info)tehnoloogiaalast huvitegevust ja täiendõpet.
Vaata veel:
www.nutilabor.ee,
www.pariseltkavoi.ee,
www.nutikaitse.ee
Description Sihtasutuse olulisemad projektid läbi aastate:

1) 2002-2004: 102 697 inimesele üle Eesti (ca 10% rahvastikust) arvuti- ja interneti algkoolituse korraldamine.
2) 2002-2004: loodi 442 Avalikku Internetipunkti (AIP)
3) eKooli keskkonna loomine ja väljaarendamine.
4) 2006-2009 projekt „Arvutikaitse 2009“, mille eemärk oli muuta Eesti aastaks 2009 maailma turvalisima infohiskonnaga riigiks. 2010. aastaks oli Eestis 400 000 ID-kaardi kasutajat.
5) 2009-2011 Ole Kaasas! märgi all Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel 100 000 inimese nõustamine ja koolitamine (algkoolitus ning ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste koolitus). Lisaks käivitati Microsofti toetusel 35 Arvutiklubi üle Eesti, mis pakkusid Targa Töö koolitusi.
6) 2009, 2011 ja 2013 aastal viidi läbi heategevusprojekt Uus Algus - vabatahtlikud korrastasid ettevõtete poolt annetatud kasutatud arvuteid, mis jagati abivajajatele. Kokku on jagatud üle 1 000 arvutikomplekti
7) 2012 Noorte Tehnoloogiahuviringide NutiLaborite käivitamine. 2015/2016 õppeaastal osales NutiLaborites üle 2700 lapse ja noore.
Awards -Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit valis Arvutikaitse 2009 algatuse “Aasta tegu 2006” tiitli vääriliseks.

- CSR Foorumil väljakuulutatud European Excellence Awards 2013 Eesti võitjaks väikeettevõtete kategoorias sai Vaata Maailma, Microsofti, Elioni ja EMT ühisprojekt NutiLabor.

- Eesti Õpetajate Galal, 5.oktoobril 2013 valiti NutiLabori projekt “Üldhariduse sõbra” auhinna laureaadiks.
Founded 24. august 2001

Similar places nearby