We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Valsta kyrka

Valsta kyrka

Märsta, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Valsta kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Valsta församling som ingår i Märsta pastorat, Uppsala stift. Kyrkan ligger vid torget i centrum av stadsdelen Valsta i Märsta.KyrkobyggnadenKyrkan med församlingslokaler uppfördes efter ritningar av Nils Tesch och invigdes 14 september 1975 av ärkebiskop Olof Sundby. Kyrkorummet är inhyst i en nästan fristående byggnad som förbinds med församlingslokalerna i söder via en smal gång. Kyrkobyggnaden har ytterväggar av brunrött tegel och täcks av ett flackt tak. Från torget i väster finns huvudingången som leder in mot ett vapenhus. Väster om vapenhuset finns en sakristia och höger om vapenhuset ett väntrum. Vid kyrkans östra sida finns ett smalare, rakt avslutat kor. Under koret ligger en souterrängvåning. Kyrkorummet är indelat i tre skepp som skiljs åt av fyrsidiga kolonner. Innertaket är täckt med laserad träpanel och innerväggarna är av gråslammat tegel. Golvet är belagt med kalksten har en fast bänkinredning. I koret finns ett podium med en nedsänkt dopgrav som är avsedd för olika samfund. Dopgraven är numera i så dåligt skick att den inte längre används. Kyrkan har ekumenisk inriktning och hyrs ofta ut.

Similar places nearby