We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija

Krišjāņa Valdemāra iela 38 K-1, Riga, LV–1010, Latvia

Get Directions

67 186 522

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 08:00 – 17:00 SU closed
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR 08:00 – 14:30
About Valsts darba inspekcija rūpējas par sakārtotu darba tiesisko un darba aizsardzības vidi Latvijā.
Valsts darba inspekcija cover
Mission Valsts darba inspekcijas misija ir panākt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības likumdošanas ievērošanu Latvijā, lai mūsu valstī tiktu izveidota un uzturēta droša, veselībai nekaitīga darba vide un korektas darba tiesiskās attiecības, tādējādi samazinot arodslimnieku skaitu un nelaimes gadījumos darbā cietušo skaitu.
Description Valsts darba inspekcija (VDI) ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenā funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. VDI darbību reglamentē VDI likums.
Founded 08/18/2014
  • Krišjāņa Valdemāra iela 38 K-1, Riga, LV–1010, Latvia
  • Get Directions

Similar places nearby