We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valnu iela 1, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+371 67814322

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina ārvalstu programmu un iniciatīvu, kā arī struktūrfondu projektu īstenošanu izglītībā un zinātnē.
Valsts izglītības attīstības aģentūra cover
Description Valsts izglītības attīstības aģentūra:
- administrē ES izglītības programmas “Erasmus+”, Nordplus programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta īstenošanu izglītībā un zinātnē;
- nodrošina ES Ietvara programmas HORIZON 2020 Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu, kā arī Latvijas dalību ES COST, ERA-NET, ERA-NET+ projektos un citās starptautiskās pētniecības sadarbības programmās;
- organizē profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un Latvijas dalību starptautiskajos konkursos EuroSkills un WorldSkills;
- nodrošina Latvijas dalību Euroguidance un Eurydice tīkla darbībā;
- uztur Nacionālo izglītības iespēju datubāzi NIID.LV; kā arī www.studyinLatvia.lv;
- īsteno Jauniešu garantijas izglītības programmas projektu;
- administrē ārvalstu valdību stipendijas Latvijas studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem, kā arī Latvijas stipendijas ārvalstniekiem;
- piedalās Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes darbā, kā arī veic citas funkcijas
Founded 1995. gada 10.maijs

Similar places nearby