Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valnu iela 1, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+371 67814322

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About

Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina ārvalstu programmu un iniciatīvu, kā arī struktūrfondu projektu īstenošanu izglītībā un zinātnē.

Valsts izglītības attīstības aģentūra cover
Description

Valsts izglītības attīstības aģentūra:
- administrē ES izglītības programmas “Erasmus+”, Nordplus programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta īstenošanu izglītībā un zinātnē;
- nodrošina ES Ietvara programmas HORIZON 2020 Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu, kā arī Latvijas dalību ES COST, ERA-NET, ERA-NET+ projektos un citās starptautiskās pētniecības sadarbības programmās;
- organizē profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un Latvijas dalību starptautiskajos konkursos EuroSkills un WorldSkills;
- nodrošina Latvijas dalību Euroguidance un Eurydice tīkla darbībā;
- uztur Nacionālo izglītības iespēju datubāzi NIID.LV; kā arī www.studyinLatvia.lv;
- īsteno Jauniešu garantijas izglītības programmas projektu;
- administrē ārvalstu valdību stipendijas Latvijas studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem, kā arī Latvijas stipendijas ārvalstniekiem;
- piedalās Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes darbā, kā arī veic citas funkcijas

Founded 1995. gada 10.maijs
Similar places nearby