We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Riga, LV 1050, Latvia

Get Directions

+371 67229272

Now CLOSED
Work hours
MO 10:00 – 18:00 SA closed
TU 10:00 – 15:00 SU closed
WE 10:00 – 15:00
TH 10:00 – 15:00
FR 10:00 – 14:00
About Tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija cover
Mission Saglabāt kultūras mantojumu kā cilvēka dzīves kvalitātes nozīmīgu faktoru - apzināt, aizsargāt un iekļaut mūsdienu dzīves apritē materiālo kultūras mantojumu, veicināt sabiedrībā kultūrvēsturisku vērtību izpratni.
Description Kopš 1994. gada “Trīs brāļu” kompleksā atrodas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Arhitektūras muzejs. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Inspekcijas misija ir nodrošināt cilvēka dzīves kvalitāti, saglabājot kultūras mantojumu – apzinot, aizsargājot un veicinot vērtību izpratni. Latvijā šobrīd ir apzināti aptuveni 23 000 objekti, kuriem ir kultūrvēsturiska vērtība. Valsts aizsardzībā ir vairāk kā 8000 kultūras pieminekļi – pilskalni, apmetnes, senkapi, viduslaiku pilis, kulta vietas un akmeņi, muižas un pilis, baznīcas, klosteri, kapličas, dzirnavas, krogi, zemnieku sētas, dzīvojamās ēkas, skolas, tautas nami un rātsnami, teātri, ērģeles, gleznojumi, altārgleznas, vitrāžas, altāri, zvani, kausi, epitāfijas, vēsturisku notikumu vietas, pilsētbūvniecības un teritoriālie pieminekļi, dzirnavas, bākas, šaursliežu dzelzceļš. Inspekcija nodrošina kultūras vērtību valsts uzskaiti, kultūras pieminekļu izmantošanas kontroli un iesaistīšanu mūsdienu apritē.
www.mantojums.lv
Categories

Similar places nearby