We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vapnö kyrka

Vapnö kyrka

Halmstad, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Vapnö kyrka är en kyrkobyggnad i Vapnö i Göteborgs stift. Den är församlingskyrka i Söndrum-Vapnö församling.KyrkobyggnadenVapnö kyrka, vars tidigaste delar är från 1350-talet, är en murad stenkyrka med rektangulärt långhus samt gravkor utbyggt på östgaveln. I väster finns ett torn, och på kyrkans norra sida en vidbyggd sakristia. I långhusets västra del ingår betydande mursträckningar av en medeltida kyrka som hade romansk planform med smalare kor.År 1767 omdanades kyrkan till en salkyrka och utvidgades i öster genom att det smalare koret revs och ersattes med ett kor i jämnbredd med långhuset. Samtidigt tillfogades det Staël von Holsteinska gravkoret avsett för personer från godset Vapnö. År 1874-1876 uppfördes ett stentorn på västgaveln vilket ersatte ett rödmålat trätorn. Nu fick kyrkan den nygotiska utformning som präglar exteriören med bl a spetsformade fönsteröppningar. År 1953-1954 ägde en omfattande restaurering rum då bl a sakristia i norr uppfördes och gravkoret avskildes från kyrkan med en mur. Restaurering och komplettering av det Staëlska gravkoret utfördes av Erik Nilsson, Harplinge. Vapnö kyrka ligger på en höjd med en vacker utsikt över Vapnödalen.Kyrkan och församlingen präglades under lång tid av Vapnö stora gods och en rad underlydande gårdar. År 1763 avled grundaren till Vapnö fideikommiss, fältmarskalk Georg Bogislaus Staël von Holstein. Hans änka ville ge honom ett värdigt vilorum, ett gravkor i anslutning till socknens kyrka. Först gjordes emellertid en större förändring av kyrkan 1767 (se ovan). Då byggdes bl a ett gravkor för fältmarskalken och hans båda hustrur. Även senare ättlingars stoft har satts in i gravkoret.

Similar places nearby