We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Veřejná vysoká škola Karlovy Vary

Veřejná vysoká škola Karlovy Vary

nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary, 36001, Czech Republic

Get Directions

602149770

Categories
Work hours Add information
About V Karlových Varech se otevře obor Fyzioterapie, forma studia prezenční.

7. dubna 1348 založení Univerzity Karlovy
1.9.2018 založení 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech
Veřejná vysoká škola Karlovy Vary cover
Description Veřejná vysoká škola Karlovy Vary vznikla díky činnosti pracovní skupiny s názvem „Univerzitní studium v Karlových Varech se zaměřením na fyzioterapii, ergoterapii, balneologii, rehabilitaci a zdravotnický management“.
Členové skupiny za Statutární město Karlovy Vary jsou: Mgr. Iva Hnátová, Ph.D.; Ing. Jan Klíma; Ing. Petr Kulhánek; MUDr. Josef März
Členové skupiny za 3. lékařskou fakultu UK jsou: MUDr. David Marx, Ph.D.; prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.; doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Gymnázium císaře Františka Josefa

Budova byla zřízena Karlovarskou spořitelnou nákladem 453 000 korun a postavena v letech 1890–1892 stavitelem Josefem Waldertem. Otevřena byla na začátku školního roku 1892/93 s jednou, první třídou. Každý následující rok pak přibyla další třída, takže teprve v roce 1899/1900 bylo osmileté gymnázium kompletní. Např. v roce 1901/02 na škole studovalo již 246 studentů.
Na tehdejší dobu, kdy se drtivá většina škol tísnila v naprosto nevyhovujících podmínkách, šlo v karlovarském případě o zcela výjimečné školské zařízení s nejmodernějším vybavením včetně ohledů na hygienu. Gymnázium bylo vybaveno:
- učebny pro 8 tříd
- další 2 záložní učebny pro paralelní vyučování
- aula, která zároveň sloužila jako školní kaple
- tělocvična
- výtvarný sál spojený s modelářským kabinetem
- učebna fyziky
- knihovna
- 4 kabinety: fyzikální, přírodopisný, zeměpisně-historický a archeologický
- sborovna
- ředitelna
- velká koupelna s šatnou
- byt školníka
- byt ředitele, oddělený od budovy.
Kromě auly a tělocvičny byly ostatní prostory školy vybaveny nízkotlakým parním topením, osvětlení zajišťovaly moderní plynové lampy. Podlahy pokrývaly dřevěné desky, jež se po každém mytí (3 x ročně) pastovaly speciálním olejem. Lavice přesně vyhovovaly velikosti každého žáka ve všech ročnících, neboť byly nastavitelné (systém vyvinutý firmou Lickroth ₰ Comp. z Drážďan).
Učebna fyziky měla sedadla uspořádána podobně jako v amfiteátru (do oblouku a vyvýšeně). Její vybav
  • nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary, 36001, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby