We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ventspils Augstskola / Ventspils University College

Ventspils Augstskola / Ventspils University College

Inženieru 101, Ventspils, LV-3601, Latvia

Get Directions

0037163629657

Categories
Work hours Add information
About Šī ir oficiālā Ventspils Augstskolas Facebook lapa. This is a official Facebook page of Ventspils University College
Ventspils Augstskola / Ventspils University College cover
Mission VeA nākotnes redzējums.
Kļūt par starptautiski atzītu, aktīvi vienotajā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā darbojošos augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūciju, kura visās savas darbības jomās izmanto modernas, augstskolas un tās personāla konkurētspēju veicinošas tehnoloģijas un pati aktīvi piedalās jaunu šādu tehnoloģiju izstrādē.

Future vision of VUC
To become internationally recognized higher education institution and active participant in the united European higher education and scientific research environment. To become a higher education institution that uses modern technologies, which promote competitiveness of VUC and its personnel, in all its fields of operation and to be an active participant of creation of new similar technologies.
Description Ventspils Augstskola ir 1997.gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija, kuras pamatdarbība ir zinātnisko pētījumu un akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošana.

Ventspils University College was founded in 1997. It is a self-governing state university college and scientific institution and its basic activity is to carry out scientific research and to implement academic and professional study programmes.
Founded 1997