We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Venture UP

Venture UP

111 Eqrem Çabej, Pristina, 10000, Kosovo

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About VentureUP është qendra e ndërmarrësisë dhe inkubatori zyrtar i Universitetit të Prishtinës. Ne ofrojmë mbështetje për ndërmarrës, mentorim dhe trajnim për studentët të cilët dëshirojnë të transformojnë idetë e tyre në biznese reale.
Venture UP cover
Mission T'i ofroj mbështetje studentëve ndërmarrës të Universitetit të Prishtinës.

To support student entrepreneurs of University of Prishtina.
Description VentureUP është qendra e ndërmarrësisë dhe inkubatori zyrtar i Universitetit të Prishtinës. Ne ofrojmë mbështetje për ndërmarrës, mentorim dhe trajnim për studentët të cilët dëshirojnë të tranformojnë idetë e tyre në biznese reale, dhe organizata të vet-qëndrueshme. Ne punojmë me studentët të cilët janë në fazën e hershme të ideve të tyre të biznesit e deri tek ata që kanë avancuar në procesin e ndërtimit të ndërmarrjeve të tyre. I pozicionur në qendër të kampusit kryesor, VentureUP shërben si epiqendër për inovacion dhe ndërmarrësi në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Duke vlerësuar nevojën për të lidhur edukimin me tregun, Universiteti i Prishtinës bashkë me ndërmarrës të suksesshëm Kosovar themeluan qendrën e parë të ndërmarrësisë dhe inovacionit në institucionin më të madh arsimor publik në Kosovë. VentureUP mishëron shpirtin krijues të të gjithë studentëve duke ju ofruar mundësi që ti aplikojnë njohuritë e tyre teorikë në praktikë.

Similar places nearby