We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Verkstedet

Verkstedet

Borgenveien 3C, Oslo, 0370, Norway

Get Directions

+47 22963838

Work hours Add information
About Verkstedet er et prosjekt finansiert av Extrastiftelsen og Diakonhjemmet. Hovedmålene med prosjektet er:
- utvikle gruppelederkompetanse og lære opp gruppeledere
- gjennomføre gruppetilbud for personer som ønsker støtte i prosessen med å mestre rus
Verkstedet cover
Description Dialog ved Diakonhjemmet fikk innvilget støtte til dette prosjektet i desember 2016 og startet prosjektarbeidet i januar 2017. Det er utviklet kursprogram for gruppelederopplæring og noen gruppeledere har gjennomført det første opplæringsprogrammet. Oppstart av første gruppe var i September 2017. Det planlegges oppstart av ny gruppe over nyttår og rekruttering til denne gruppen er i gang.
Prinsipper om aktivitet, samhold og engasjement står sentralt og sammenfaller med folkehelseprogrammet "A B C"(http://www.actbelongcommit.org.au/) som prosjektet er inspirert av.
Founded 01/01/2017