We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Viện Vật lý kỹ thuật  - School of Engineering Physics

Viện Vật lý kỹ thuật - School of Engineering Physics

Room 101, C10 Building, Hanoi University of Science and Technology. 1 Dai Co Viet road Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Get Directions

842438693498

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:00 – 17:00 SA 07:00 – 17:00
TU 07:00 – 17:00 SU closed
WE 07:00 – 17:00
TH 07:00 – 17:00
FR 07:00 – 17:00
About The FB's social education network of School of Engineering Physics, HUST, Vietnam
Trang thông tin Đào tạo của Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.
#VLKT
Viện Vật lý kỹ thuật  - School of Engineering Physics cover
Mission Nhiệm vụ:
- Quản lý Đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
- Phụ trách về Chương trình đào tạo, Kết quả học tập, học bổng sinh viên.
Sứ mệnh:
- Giảng dạy lý thuyết, bài tập và thí nghiệm Vật lý đại cương.
- Giảng dạy chuyên ngành cho kỹ sư vật lý, kỹ sư tài năng và kỹ sư chất lượng cao.
- Phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước.
- Trao đổi hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài nước.
Description Online site of Vu Tien Lam - School of Engineering Physics
Founded 29/01/1985
  • Room 101, C10 Building, Hanoi University of Science and Technology. 1 Dai Co Viet road Hà Nội, Hanoi, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby