We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vi måste prata

Vi måste prata

Stockholm, Sweden

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About #ViMåstePrata är ett projekt för respektfulla möten och dialog om demokrati och samhällsfrågor inom framförallt folkbildningen.
På den här sidan använder vi inte ett hatiskt språk.
Vi måste prata cover
Description Prata! Vi kan inte tiga inför risker och utmaningar. Vi måste prata om demokrati, gemenskap och alla de möjligheter som vi har i vårt land.