We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vijeće mladih Općine Zavidovići

Vijeće mladih Općine Zavidovići

Omladinska 10, Zavidovici, 72220, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Zvanična Facebook stranica Vijeća mladih Općine Zavidovići
O nama
Vijeće mladih općine Zavidovići je (VMOZ) nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana u februaru 2018. godine.
Vijeće mladih Općine Zavidovići cover
Mission Misija
Uključivanje što većeg broja mladih u rad Vijeća i angažovanje istih na projektnim aktivnostima pri čemu nastoji izgraditi bolji položaj mladih na području općine Zavidovići, te povećati participaciju mladih u donošenju političkih odluka na lokalnom nivou od značaja mlade.

Vijeće Mladih općine Zavidovići nastoji pomagati i služiti svim omladinskim organizacijama na prostoru općine Zavidovići pri jačanju svijesti mladih o društvenom i političkom aktivizmu prevashodno na lokalnom potom i širem nivou. Vijeće mladih općine Zavidovići će biti spona udruženja i njihovih članova sa lokalnim strukturama vlasti i na taj način ostvariti masovnije učešće mladih u društvenim i političkim tokovima.

Vizija
Vijeće mladih općine Zavidovići općinu Zavidovići vidi kao jedinicu lokalne samouprave u kojoj su mladi svjesni svojih mogućnosti i kapaciteta koje ostvaraju na osnovu Strategije omladinske politike općine Zavidovići, a u čijem ostvarivanju će učestvovati kroz strukture Vijeća mladih općine Zavidovići. Pored toga, vidimo mlade kao aktivne članove društva koji ostvaruju svoja prava i samoinicijativno djeluju u kreiranju mehanizama za ostvarivanje istih.
Description Zvanična Facebook stranica Vijeća mladih Općine Zavidovići
O nama
Vijeće mladih općine Zavidovići (VMOZ) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana u februaru 2018. godine. Vijeće mladih Općine Zavidovići je krovna organizacija za zastupanje mladih na području Općine Zavidovići koja se bavi omladinskom politikom.
Vijeće mladih je organizacija otvorena za saradnju sa svim mladim i omladinskim organizacijama u Zavidovićima.
  • Omladinska 10, Zavidovici, 72220, Bosnia and Herzegovina
  • Get Directions

Similar places nearby