We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vikenkyrkan

Vikenkyrkan

Karlstad, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Work hours Add information
Description Vikenkyrkan är en stadsdelskyrka för de södra stadsdelarna av Karlstads domkyrkoförsamling. Kyrkan ritad av Lars-Erik Havstad har ett modernt formspråk medan det traditionella fasadmaterialet falurödfärgad träpanel, vilket gör att byggnaden knyter an till värmländsk kyrkobyggnadstradition. Kyrkorummet har en för 1980-talet tidstypisk inredning som präglas av ljusa trämaterial. Kyrkan är representativ för småkyrkobyggandet med flexibel planlösning och omfattande lokaler för församlings- och ungdomsverksamhet.HistorikKyrkan har tillkommit som ett led i den så kallade småkyrkorörelsen som startade under 1950-60-talen. Dock föddes den första tanken på en kyrka i området Viken-Kvarnberget redan år 1927. Åren gick och en tillfällig lösning åstadkoms på 1950-talet genom att en källarlokal vid Ölmegatan på Kvarnberget användes som kyrksal. Vid 1980-talets början föreslog Karlstads kommun en tomt i kvarteret Järpen i Viken som en lämplig placering för en stadsdelskyrka. Invigningen skedde den 18 december 1983. Kring år 1990 byggdes kyrkan till då lekhallen i församlingsdelens norra ände utvidgades. Tillbyggnaden ritades av arkitekt Hans Ericsson, Arkitektgruppen i Karlstad och medförde att gården utanför blev mer omsluten. Kyrkan har därefter inte genomgått några ombyggnader eller större förändringar.