We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vikens kyrka

Vikens kyrka

Viken, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Vikens kyrka är en kyrkobyggnad i Viken i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Vikens församling.KyrkobyggnadenNuvarande stenkyrka med torn färdigställdes 1825. En bit bort på gamla kyrkogården fanns två föregångare till dagens kyrka. Dels ett kapell från medeltiden och dels ett kapell från 1683. År 1873 byggde man till en sakristia vid nuvarande kyrkas östra sida. Sakristian är tresidigt avslutad och smalare än övriga kyrkan. Nuvarande tornspira byggdes till 1880.InventarierDopfunten är gjord av skuren ek och härstammar från 1500-talet. Har tillsammans med dopfatet funnits i gamla kyrkan. Från de gamla kapellen har kyrkan ärvt dopfunten i ek från 1500-talet, samt dopfatet, altaruppsatsen från 1700-talet och nattvardssilvret från slutet av 1500 eller början av 1600-talet, en gåva från dåvarande herrskapet på Kulla Gunnarstorps slott, Holger Rosenkrantz.Kyrkan har några gamla votivskepp och dessa bidrar till denna fiskar- och sjömanskyrkas karakteristiska utseende. Tre av skeppen är tillverkade och skänkta av sjöfolk i Viken, det fjärde är en sentida gåva av okänt ursprung. Minnen från gången tid är också de båda kollektbössorna "Skolestocken" och "Fattigstocken".GalleriKällor Vikens kyrka Vikens Kultur och byaförening

Similar places nearby