We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Viktor Rydbergs skola Sundbyberg

Viktor Rydbergs skola Sundbyberg

Landsvägen 66, Sundbyberg, 17265, Sweden

Get Directions

08-622 21 00

Categories
Work hours Add information
About Viktor Rydbergs skola Sundbyberg är en högstadieskola belägen i Sundbyberg, Stockholm.
Viktor Rydbergs skola Sundbyberg cover
Mission Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet.
Att vetenskap och konst går hand i hand är en gammal sanning som lever i högsta grad på Viktor Rydbergs skolor. Vi är övertygade om att konstnärliga uttrycksformer, förutom att de är värdefulla i sig, även utvecklar kreativitet och uppfinningsrikedom i de teoretiska ämnena. Därför satsar vi på att erbjuda en högkvalitativ undervisning i de estetiska ämnena och blandar också in estetiska uttryckssätt i den teoretiska undervisningen.
På Viktor Rydbergs skolor möter eleverna en varierad och omväxlande pedagogik. Det beror på att våra engagerade lärare har stor frihet att utveckla sina arbetssätt. Rollspel och annan upplevelsebaserad inlärning är en del av undervisningen och IKT ger helt nya möjligheter att individualisera och utveckla pedagogiken, ett område där stiftelsens skolor ligger långt framme.
På VRS är det av största vikt att eleverna känner att lärandet är relaterat till deras framtid. Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper som är resurser för framtiden. Digital kompetens, medvetenhet kring kulturella uttrycksformer, kommunikation och ledarskap, ett entreprenöriellt förhållningssätt, språkens betydelse för människans utveckling, och en bred kompetens i matematik och teknik är helt integrerat i undervisningen.
Description På VRS Sundbyberg lägger du en gedigen grund inför studier på gymnasiet, samtidigt som du utvecklar din kreativa förmåga. Att akademiska prestationer och kreativitet går hand i hand är en tanke som genomsyrar undervisningen. Alla sinnen involveras i lärandet och vi uppmuntrar eleverna att utveckla sin kreativitet.

På Viktor Rydbergs skolor möter eleverna en varierad och omväxlande pedagogik. Våra engagerade lärare har stor frihet att utveckla sina arbetssätt. Upplevelsebaserad inlärning är en del av undervisningen och digitala hjälpmedel ger nya möjligheter att individualisera och utveckla pedagogiken. VRS Sundbyberg erbjuder undervisning som möter varje elevs förutsättningar och ämneslärarna samarbetar både tvärvetenskapligt och inom respektive ämne.

Det är av största vikt att eleverna känner att lärandet är relaterat till deras framtid. Undervisningen på Viktor Rydbergs skolor syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper som är resurser för framtiden. Digital kompetens, medvetenhet kring kulturella uttrycksformer, kommunikation och ledarskap, ett entreprenöriellt förhållningssätt, språkens betydelse för människans utveckling och en bred kompetens i matematik är helt integrerat i undervisningen.

Similar places nearby