Vilniaus universitetas / Vilnius University

Vilniaus universitetas / Vilnius University

Universiteto g. 3, Vilnius, LT–01513, Lithuania

Get Directions

+370 5 268 7000

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 18:00 SA closed
TU 07:30 – 18:00 SU closed
WE 07:30 – 18:00
TH 07:30 – 18:00
FR 07:30 – 18:00
About

Vilniaus universitetas puoselėja ypatingą akademinę atmosferą, akademinę laisvę, kai pirmenybė teikiama protui, išminčiai, tolerancijai, kūrybiškumui, saviraiškai.

Vilniaus universitetas / Vilnius University cover
Mission Vilniaus universitetas įgyvendina žinių kūrimo, kaupimo ir perdavimo misiją, užtikrindamas autentiškos universitetinės kultūros tęstinumą ir išsiskirdamas per šimtmečius išsaugotų tradicijų ir naujų idėjų tarpusavio turtinimo aplinka.
Minties laisvė ir nuomonių įvairovė yra pagrindinės Universiteto bendruomenės vertybės. Mokslo ir studijų vienovė yra pamatinis visos Universiteto veiklos principas.
Universitetas turi išsiskirti moksline veikla plačiame fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslų spektre. Jis siekia vaidinti lyderio vaidmenį tarp kitų Lietuvos institucijų visose klasikinio universiteto prigimtį išreiškiančiose mokslų srityse ir tapti tarptautiniu mastu pripažintu centru tarpdalykinio pobūdžio moksliniuose tyrimuose. Universitetui tenka misija sudaryti sąlygas gabiausiam visų Lietuvos regionų jaunimui įgyti universalų išsilavinimą ir tapti veikliais bei atsakingais specialistais, pasižyminčiais plačiais pažinimo ir profesinio tobulėjimo poreikiais ir gebančiais nuolat juos tenkinti. Universitetas siekia, kad visų formų studijų kokybė atitiktų šiuolaikinį kultūros ir technologijų lygį bei tenkintų valstybės ir visuomenės poreikius.
Description

Šimtmečius besiformavusių akademinių tradicijų dėka VU sukaupė turtingą studijų organizavimo patirtį, sukūrė skirtingų sričių ir krypčių studijų pagrindus, pagrįstus fundamentaliomis ir naujausius mokslinius tyrimus atspindinčiomis žiniomis, parengė kvalifikuotą pedagoginį personalą, gebantį užtikrinti studijų ir mokslo vienovę.
Universitete vykdomos visų trijų pakopų nuosekliosios universitetinės studijos humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse.

Founded 1579
Similar places nearby