We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vinberg-Ljungby församling

Vinberg-Ljungby församling

Vinbergs kyrkby 112, Falkenberg, 311 94, Sweden

Get Directions

0346-718260

Categories
Work hours Add information
About Vinberg-Ljungby församling är en församling i Svenska kyrkan. Vi hör till Göteborgs stift och ligger öster om Falkenberg i Hallands län.
Vinberg-Ljungby församling cover
Mission Även om vi ibland talar om församlingen som ett geografsikt område, är den framför allt en levande gemenskap av människor. Vi är människor som tycker och tänker olika, som har olika arbeten och olika intressen. Gemenskapen består inte i att vi är lika, utan i att vi är olika. Gemenskapen i den kristna kyrkan är en måltidsgemenskap. Precis som i en familj, som äter vi samma bord, i bästa fall samtidigt, är församlingen en gemenskap kring måltiden i gudstjänsten, mässan. Där finns en gemenskap med människor och med kyrkans herre, Jesus Kristus.
Description Till Facebooksidan

Vinberg-Ljungby församling är en församling i Svenska kyrkan. Vi hör till Göteborgs stift och församlingsgränserna sträcker sig från Tröingeberg i Falkenberg och bortanför Höstena i nordost. Även om vi ibland talar om församlingen som ett geografsikt område, är den framför allt en levande gemenskap av människor. Vi är människor som tycker och tänker olika, som har olika arbeten och olika intressen. Gemenskapen består inte i att vi är lika, utan i att vi är olika. Gemenskapen i den kristna kyrkan är en måltidsgemenskap. Precis som i en familj, som äter vi samma bord, i bästa fall samtidigt, är församlingen en gemenskap kring måltiden i gudstjänsten, mässan. Där finns en gemenskap med människor och med kyrkans herre, Jesus Kristus.
Församlingens Facebooksida är i första hand till för att informera om aktuella saker och att utbyta takar om vårt uppdrag som kyrka. På vår hemsida www.vinberg-ljungby.se finns mer information om församlingen och vårt arbete.
Founded Kyrkan är byggd i nygotisk stil och invigdes 1899. Är ritad av den välkände arkitekten Adrian C Peterson.

Similar places nearby