We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vinstroi

Vinstroi

ул. Даме Груев 8, Razlog, Bulgaria

Get Directions

0879313161

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Строителна компания
Vinstroi cover
Description „ВИНСТРОЙ” ООД е основана през 2003 година със седалище и адрес на управление гр.Разлог, ул.“Даме Груев“ №8. Развива своята дейност в областта на строителството. Извършва строителство на обществени, производствени, жилищни, сгради, строително-монтажна и ремонтна дейност, услуги с транспорт и строителна механизация,извършване на геодезически измервания, кадастър и проектиране.
Развива своята дейност на територията на цялата страна.
„Винстрой“ ООД е динамично развиваща се фирма, разполагаща с високо квалифициран персонал,собствена производствена база,офиси, строителна техника и механизация.
Фирмата има интегрирани системи за управление за качество ISO 9001:2008, здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001, опазване на околната среда ISO 14001 от 2008 г.
Притежава удостоверения от ЦПРС, Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от:
Първа група – строежи от първа до пета категория
Втора група – строежи от първа до четвърта категория
Трета група – строежи от първа до трета категория
Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория
Пета група - отделни видове строителни и монтажни работи съгласно позиция „Строителство“ на КИД – 2008.
Притежава Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
„Винстрой“ООД се стреми към постоянно повишаване качеството на предлаганите услуги, професионализъм и високо ниво на обслужване.

Similar places nearby