We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Visit Story PL

Visit Story PL

Mickiewicza 29, Katowice, 40-085, Poland

Get Directions

510 10 51 51

Categories
Work hours Add information
About Visit Story to wortal podróżniczy, NARZĘDZIE do publikowania RELACJI z podróży. Zacznij dziś! /en/ Visit Story is a travel vortal, a TOOL to publish ACCOUNTS from your journeys. Start today!
Visit Story PL cover
Description Dlaczego Visit Story?

Visit Story zostało stworzone z miłości do podróży.
Visit Story – tutaj PODRÓŻE są najważniejsze!
Twoja podróż właśnie się zaczęła. Co wybierasz?
> AKTUALNE podróże
> HISTORYCZNE podróże
> DUCHOWE podróże
> FANTASTYCZNE

Visit Story jest platformą, która łączy:
AUTOR <=> CZYTELNIK.
Tutaj znajdziesz najlepszych autorów!
Visit Story ułatwia spotkania z ludźmi.
Visit Story inspiruje, bawi, uczy, wzbudza ciekawość i nastraja do przemyśleń.

Visit Story to NARZĘDZIE do publikowania RELACJI z podróży.
Ty również możesz stać się autorem!
Na co czekasz? Zacznij juz dziś!

Zapraszamy w podróż!
Załóż konto VISIT lub STORY.
Wybierz formularz podróżniczy, zacznij publikować teksty z ilustracjami!
> Krótka WYCIECZKA – Wędrówki i wyjazdy
> Krótki ESEJ – Podróże do wnętrza siebie
> POCZTÓWKA – Korespondencja podróżnicza

Bądź dla nas inspiracją!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Why Visit Story?

Visit Story was created out of love for travel.
Visit Story – here, the JOURNEYS are the most important!
Your journey has just started. What do you choose?
> CURRENT travels
> HISTORICAL travels
> SPIRITUAL travels
> FANTASTICAL travels

Visit Story is a platform that connects:
the AUTHOR <=> the READER.
Here, you will find the BEST authors!
Visit Story enables meeting people.
Visit Story inspires, entertains, teaches, sparks curiosity and stimulates deeper thoughts.

Visit Story is a TOOL to publish ACCOUNTS from your journeys.
You can be an author, too!
There is no time to waste. Start today!

Set up a VISIT or a STORY account.
Choose a travel form and start publishing your writing with illustrations!
> Short TRIP – Trips and travels
> Short ESSAY – Self-discovery trips
> POSTCARD – Travel correspondence

Take the journey! Be our inspiration!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Founded 10/01/2016

Similar places nearby