We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
VKDL

VKDL

Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 krs., Helsinki, 00500, Finland

Get Directions

(09) 623 1203

Categories
Work hours Add information
VKDL cover
Description Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto ry (VKDL) perustettiin vuonna 1945. Liitto yhdistää ihmisiä ja organisaatioita, joiden tavoitteena on säilyttää mielenkiinto venäjän kieltä, kulttuuria ja perinteitä kohtaan.

Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto pyrkii auttamaan maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen elämään Suomessa ja sosiaalistumaan uudessa elinpiirissä tasa-arvoisena asukkaana. Samalla liitto pyrkii ylläpitämään ja laajentamaan kulttuurisia suhteita kantaväestön kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, jotka lisäävät eri kansojen yhteisymmärrystä ja luottamusta toisiinsa. Tärkeänä tehtävä on myös herättää nuorison kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin ja perinteisiin.

VKDL:ssa jäseninä on yksityishenkilöitä, joista suurin osa asuu pääkaupunkiseudulla. Yksityishenkilöiden lisäksi jäseninä on järjestöjä, mm. Turun venäläinen klubi ”Russkij klub”, urheiluseura ”Dinamo”, balalaikkaorkesteri ”Kalinka”, Helsingin balalaikkaorkesteri, ”Trio Melnikov” ‒yhtye, matkustuskerho ja teatteriryhmä ”U Partera”. Venäläinen SADKO-klubi kuuluu liittoon itsenäisenä yksikkönä.

VKDL:n hallitus ohjaa liiton toimintaa, huolehtii suunnitelmien toteutumisesta, kehittää uusia toimintamuotoja ja projekteja, sekä hankkii varoja liiton toiminnalle ja huolehtii niiden käytöstä.

Jokaisella järjestöjäsenellä on hallituksensa, jotka itsenäisesti vastaavat toiminnastaan. VKDL edustaa järjestöjäseniään niiden toiveistaan. Liiton sihteeristö auttaa järjestöjäseniä tiedottamisessa ja hallinnoimisessa. VKDL tarjoaa tiloja kerhotoimintaa varten ja avustaa mahdollisuuksien mukaan rahoituksessa. Liiton hallitus ja järjestöjäsenet voivat pitää yhteisen laajennetun hallituksenkokouksen, jossa jokaista järjestöjäsentä edustaa kaksi edustajaa.


Русский Культурно-Демократический Союз р.о. (РКДС), был основан в 1945 году. Он объединяет людей и организации, целью которых является сохранение интереса к русскому языку, русской культуре и русским традициям.

Русский Культурно-Демократический Сою
  • Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 krs., Helsinki, 00500, Finland
  • Get Directions

Similar places nearby