We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
VNU - Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo

VNU - Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo

144 Xuân Thủy, Hanoi, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, đặc biệt và sinh viên, cán bộ trẻ trong các trường đại học nghiên cứu về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
VNU - Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo cover
Description Add information

Similar places nearby