We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vordingborg Airsoft Forening

Vordingborg Airsoft Forening

Algade 10, Vordingborg, 4760, Denmark

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Vordingborg Airsoft Forening har hjemsted i Vordingborg Kommune og har som formål at lave handlebane skydning samt målskydning med softguns.
Vordingborg Airsoft Forening cover
Description Vedtægter for Vordingborg Airsoft Forening
Stiftet 1. Septemper 2016

§ 1. Foreningens formål er at udvikle interessen for skydning med airsoftmarkører, samt at fremme kammeratskabet mellem medlemmerne.

§ 2. Foreningens navn er:
Vordingborg Airsoftforening. Med hjemsted I Vordingborg Kommune.

§ 3. Foreningen er medlem af: DGI Storstrømmen.

§ 4. Som medlem kan optages alle som opfylder DGI’s betingelser for medlemskab,. Medlemskabet gælder for et helt kalenderår. Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar til 31. december.

§ 5. Et medlem kan ekskluderes, såfremt han/hun
· er i kontingentrestance.
· optræder på en sådan måde, at det strider mod foreningens formålsparagraf.
· på anden måde findes uegnet til fortsat medlemskab.

§ 6. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen 1 gang om året ved året første bestyrelsesmøde.

§ 7. Foreningens medlemmer, udvalg og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af foreningens forpligtigelser for hvilket foreningen alene hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover aktivitets – og kontingents forpligtigelser.
Foreningens medlemmer har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Foreningens øverste myndighed er medlemmerne, hvilket kommer til udtryk på generalforsamlingen. Bekendtgørelse om afholdelse af generalforsamlingen gives med 14 dages varsel, ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal af året.

Generalforsamlingen skal omfatte følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 9. Bestyrelsen sammensættes af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem væl
Founded 1/9-2016
Products MEDLEMSKAB/PRIS

Et medlemskab i VAF koster 150,00kr pr måned og bliver automatisk trukket på ens kreditkort hver den første hverdag i måneden.

Ønsker man ikke automatisk betaling kan man betale med kontakt, Mobilepay eller med kreditkort i foreningen på vores terminal. Hvis man benytter sig af dette betaler man altid for 3 måneders medlemskab af gangen.

TILMELDING:

Tilmelding som medlem sker ved udfyldning af medlemsblanket i foreningen. Hver opmærksom på at hvis du er under 18år skal dine forældre underskrive medlemsblanketten før den er gyldig.

OPSIGELSE:

Opsigelse af medlemsskab skal ske skriftligt på vaf4760@gmail.com senest den 25. ved månedens udgang for ikke at blive trukket for en måned mere.

KONTAKT:

Spørgsmål vedrørerende medlemsskab kan ske i foreningen til den kioskansvarlige, PM på facebook eller på mail til vaf4760@gmail.com

Vi kører stort set al kommunikation kører over face to face i foreningen, eller på facebook / mail.

Kontakt os endelig for spørgsmål.

Similar places nearby