We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vrtec Velenje

Vrtec Velenje

Šlandrova 11a, Velenje, 3320, Slovenia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Vrtec Velenje je s 1420 vključenimi otroki eden izmed največjih slovenskih vrtcev. Vanj so vključeni otroci od 11 mesecev do vstopa v šolo. Dejavnost izvajamo v dvanajstih enotah, na osemnajstih lokacijah, otroci pa so razporejeni v 83 oddelkov.
Vrtec Velenje cover
Mission Vsak otrok, vključen v naš vrtec je drugačen, vsak prinaša s seboj drugačna pričakovanja izkušnje, potrebe in želje. Težko je upoštevati vse, vendar se bomo trudili slediti razvojnim značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika, vključenega v naš vrtec.
Sproti bomo ugotavljali in zagotavljali visoko raven kakovosti Vrtca Velenje, jo dopolnjevali in nadgrajevali, ter omogočali preplet ustvarjalnih in sodelovalnih odnosov med otroki, njihovimi starši, zaposlenimi in lokalno skupnostjo.
Spodbujali bomo sodelovanje in dogovarjanje vseh vpletenih v vzgojno izobraževalni proces ter omogočali sodelovalno izražanje idej, predlogov in pomislekov pri iskanju različnih poti, ki vodijo k skupnim ciljem vizije vrtca.
Description Javno vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Velenje

Similar places nearby