We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Way2Go Counselling for Children and Young People

Way2Go Counselling for Children and Young People

47B Bridge Street, Room6, Musselburgh, EH21 6AA, United Kingdom

Get Directions

07804482420

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About BACP registered, psychodynamic counsellor and a GTCS registered teacher with experience of working in Scotland and Poland.

Terapeutka psychodynamiczna zarejestrowana w BACP, oraz nauczycielka z doświadczeniem ze szkol w Szkocji i Polsce.
Way2Go Counselling for Children and Young People cover
Description Counselling offers children and young people a space to talk about their thoughts and feelings in a safe environment. It helps them to share any worries or problems they may have and to build their confidence and self-esteem.

Common child/ young people-related issues that can be managed with the support of a counsellor include:

*anxiety *bullying *learning difficulties/school problems *depression *bereavement and loss *attachment disorder *separation anxiety *dealing with emotions *eating disorders *family difficulties *isolation *panic attacks *phobias *relationships *self-esteem *self-harming *suicidal thoughts/feelings *suicidal attempts *trauma and other...

In my therapeutic work with children, I use Play Therapy, Sandtray and Art Therapy. These methods help children inhabit their natural, familiar world of play and metaphor, where they feel safe. Older children and young adults often prefer talking therapy, but it depends on each individuals’ needs and interests.

(in Polish)
Pracując jako terapeutka psychodynamiczna z dziećmi i młodzieżą, zapewniam im czas i miejsce do mówienia o swoich przeżyciach i emocjach. Dzielenie się problemami i zmartwieniami w bezpiecznej przestrzeni gabinetu terapeutycznego, przy pomocy metod dostosowanych do wieku i potrzeb rozwojowych, pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie i uczy radzenia sobie z trudnymi emocjami w konstruktywny sposób.

Częste problemy dzieci i młodzieży, w których może pomoc terapia psychodynamiczna to:

*niepokój, lęk (anxiety) *radzenie sobie z emocjami *nękanie w szkole (bullying) *problemy w nauce *problemy z zachowaniem *uzależnienia *żałoba, strata *zaburzenia żywienia *zaburzenia nastroju *depresja *fobie *poczucie własnej wartości *samookaleczenia *myśli/ próby samobójcze *nadmierna wrażliwość *problemy w rodzinie *rozwód/ separacja *problemy w rodzinie *problemy w relacjach *izolacja/samotność *ataki paniki *stres i in
  • 47B Bridge Street, Room6, Musselburgh, EH21 6AA, United Kingdom
  • Get Directions

Similar places nearby