We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
WESSLING Polska

WESSLING Polska

ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, Kraków, 30-448, Poland

Get Directions

+48 (0) 12 2974 650

Categories
Work hours Add information
About Analizy laboratoryjne i usługi inżynierskie
WESSLING Polska cover
Mission Doradztwo - Analizy - Planowanie
Description WESSLING działa jako międzynarodowe i niezależne przedsiębiorstwo analityczne, badawcze oraz doradcze w 25 miejscach w Europie i w Chinach. Ponad 1400 pracowników pracuje nad stałą poprawą jakości i bezpieczeństwa produktów oraz procesów ochrony środowiska i zdrowia. Sprawdzamy, analizujemy, wykonujemy ekspertyzy, oceniamy, tworzymy plany projektów i wprowadzamy je w życie dla zrównoważonej poprawy jakości życia.

W akredytowanych laboratoriach wspieramy naszych klientów zarówno najnowocześniejszą analityką, jak i doskonałymi ekspertyzami - od analityki laboratoryjnej, poprzez usługi biegłych i rzeczoznawców, aż po certyfikację. Jako wiodące laboratorium badawcze pracujemy zgodnie z uznanymi metodami, a ponadto oferujemy dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie badań chemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, jak również rozwiązania dla rozwoju i walidacji dopasowane do indywidualnych kryteriów naszych klientów.

Dzięki unikalnemu połączeniu doradztwa, analityki laboratoryjnej oraz usług inżynieryjnych oferujemy naszym klientom ekologiczne i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania, a tym samym znaczącą wartość dodaną. Jesteśmy solidnym i zaufanym partnerem naszych krajowych i międzynarodowych klientów.

W 1983 r. chemik dr Erwin Weßling położył kamień węgielny pod dzisiejszą grupę przedsiębiorstw, zakładając pierwsze laboratorium w historycznym młynie w krainie Münsterland (Nadrenia Północna-Westfalia). Innowacyjność jest głęboko zakorzeniona w naszej firmie: bliska współpraca z klientami przyczynia się do ciągłych innowacji z korzyścią dla klientów. Działania te są wyrazem i wynikiem konsekwentnego ukierunkowania przedsiębiorstwa na kształcenie, w którym ludzie ze względu na swoją różnorodność oraz wyjątkowość uczą się i wykorzystują swój potencjał. Pomysły pracowników są co roku wyróżniane nagrodą WESSLING Innovation Award w wysokości 10 000 euro. Firma WESSLING jest konsekwentnie nastawiona na przekazywanie wiedzy specjalistycznej. Dlatego w
Products Analizy laboratoryjne i usługi inżynierskie

Woda
Gleby/grunty
Ścieki i osady ściekowe
Odpady
Azbest
Paliwa i paliwa alternatywne
Emisja
Żywność
Pasze
Opracowania
Doradztwo żywnościowe
Znaki jakości dla produktów i usług
ScreenON
Sprawozdanie bazowe (raport początkowy)
Oferta dla klientów indywidualnych
  • ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, Kraków, 30-448, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby