We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wielkopolska Organizacja Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP

Wielkopolska Organizacja Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP

Osiniec, ul.Relaks 2, Gniezno, 62-200, Poland

Get Directions

509-740-557

Categories
Work hours Add information
Wielkopolska Organizacja Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP cover
Mission przeciwdziałanie i prowadzenie starań w usuwaniu nieprawidłowego działania samorządu terytorialnego
Description OBRONA PRAW, GODNOSCI I INTERESÓW PRACOWNICZYCH A W SZCZEGÓLNOSCI:
-WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ
-PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ POMOC CZŁONKOM ZWIAZKU, PODEJMOWANIE DZIAŁAN
W TWORZENIU NOWYCH MIEJSC PRACY
-OCHRONA INTERESÓW MATERIALNYCH, SOCJALNYCH, ZDROWOTNYCH, PRAW PRACOWNICZYCH I
KULTURALNYCH
- OBRONA I OCHRONA WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH, BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
ORAZ WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANEJ PRACY
-PRZECIWDZIAŁANIE I PROWADZENIE STARAN W USUWANIU NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA,
PRACODAWCÓW, ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ, SAMORZADU TERYTORIALNEGO I INNYCH
ORGANIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH, NARUSZAJACYCH PRAWA I UPRAWNIENIA
PRACOWNICZE I ZAWODOWE I WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANA PRACE
-ZAPEWNIANIE CZŁONKOM, WARUNKÓW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ
-PODEJMOWANIE DZIAŁAN NA RZECZ OCHRONY NATURALNEGO SRODOWISKA
-PRZYCZYNIANIE SIE DO KSZTAŁTOWANIA DOBRYCH STOSUNKÓW MIEDZYLUDZKICH I SZERZENIE
AKTYWNEJ POSTAWY DLA DOBRA OJCZYZNY
Founded 9 czerwca 2003

Similar places nearby