We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Umultowska 89C, Poznan, 61-614, Poland

Get Directions

+48 61 829 19 88

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 15:30 SA closed
TU 07:30 – 15:30 SU closed
WE 07:30 – 15:30
TH 07:30 – 15:30
FR 07:30 – 15:30
About Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) - multidyscyplinarny ośrodek naukowy zlokalizowany w Poznaniu na terenach Kampusu Morasko.
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii cover
Description Strona o Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu jest multidyscyplinarnym ośrodkiem skupiającym najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanym na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Integracja środowiska poznańskiego pozwala na stworzenie i rozwój ośrodka badawczo technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej, który przez swoją działalność i otoczenie gospodarcze będzie stanowić bardzo istotny element budowanej w Wielkopolsce regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Istotą multidyscyplinarnych działań tego ośrodka będzie opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nano- materiałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Celem tych badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia (tj. molekularnej i komórkowej terapii i diagnostyce medycznej), a także dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest projektem inwestycyjnym środowiska naukowego miasta Poznania, realizowanym na podstawie umowy nr POIG.02.01.00-30-169/08 zawartej 15 września 2009 roku (wraz z późniejszymi aneksami) i współfinansowanym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Budżet projektu wynosi 251,52 mln PLN (63 mln EURO).
Founded 02/02/2015

Similar places nearby