We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wody Polskie

Wody Polskie

ul.Grzybowska 80/82, Warsaw, 00-844, Poland

Get Directions

+48 (22) 37 20 260

Now OPEN
Work hours
MO 08:15 – 16:15 SA 08:15 – 16:15
TU 08:15 – 16:15 SU 08:15 – 16:15
WE 08:15 – 16:15
TH 08:15 – 16:15
FR 08:15 – 16:15
About Strona poświęcona jest działalności Wód Polskich, głównego podmiotu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w Polsce.
Wody Polskie cover
Mission Ochrona przed powodzią i suszą oraz troska o dobrą jakość wód w Polsce.
Description Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Wody Polskie powstały 1 stycznia 2018 roku, połączyły rozproszone kompetencje z zakresu zarządzania zasobami wodnymi. Wody Polskie odpowiadają za ochronę mieszkańców naszego kraju przed powodzią i suszą, troszczą się o dobrą jakość naszych wód oraz naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne.

Wody Polskie to 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Taka struktura umożliwia zarządzanie zasobami wodnymi w układzie ukształtowanym na podstawie hydrologicznego podziału naszego kraju.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ok. 5500 pracowników, którzy wykonują wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługują urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planują i nadzorują strategiczne inwestycje, prowadzą postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowują strategie i plany.
Founded 01/01/2018