We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Morska 81, Gdynia, 81-225, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni cover
Description Szkoła Morska została założona w 1920 roku w Tczewie, z czasem przeniesiona do Gdyni, dziś nosi nazwę Akademii Morskiej.
Jest największą państwową uczelnią morską w Polsce i jedną z największych w Europie. Misją Akademii Morskiej jest kształcenie kadr oficerskich dla floty handlowej oraz menedżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej, spełniające krajowe, europejskie i światowe wymagania edukacyjne i dające absolwentom podstawy kariery zawodowej w warunkach gospodarki globalnej na rynku pracy.
Od lat Akademia Morska w Gdyni ściśle współpracuje z zagranicznymi uczelniami: Hochschule Bremenhaven, Shanghai Maritime University, Haiphong Maritime University, Malmoe World Maritime University, Cork Institute of Technology, Universidad de A Coruna, Escola Nautica Infante D. Henrique, Erasmushogeschool Brussels, Admiral Makarov State Maritime Academy, Istanbul Technical University, University of Perugia, Kymenlaakso Polytechnic.
Akademia Morska w Gdyni jest armatorem statków szkolnych: "Dar Młodzieży" i "Horyzont II" pełniących istotna rolę w praktycznym przygotowaniu studentów do pracy na morzu. Na "Darze Młodzieży" kształceni są przede wszystkim studenci-nawigatorzy. Na "Horyzoncie II", którego konstrukcja i wyposażenie odpowiadają najnowszym wymaganiom międzynarodowych konwencji morskich, prowadzone są wszystkiego rodzaju praktyki morskie. Warunki techniczne pozwalają również na prowadzenie prac badawczych uczelni.
Founded 1920

Similar places nearby