We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Warsaw, 00-910, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (WBN ASzWoj)zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe i kursy
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj cover
Mission Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, poprzez: prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Strategicznym celem Wydziału jest rozwiązywanie, w ramach prowadzonych badań naukowych, problemów funkcjonowania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego, wykształcenie profesjonalnie przygotowanych studentów do funkcjonowania w najważniejszych podmiotach tego systemu, przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom przyszłości, w tym funkcjonowaniu zawodowym w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, globalizacji i integracji. Działania Wydziału zmierzają do tego, aby jego absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich zadań, aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach, przejawiali troskę o bezpieczeństwo państwa i regionu, uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie w swoim środowisku, a także byli profesjonalistami w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego.
Description Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest jedną z czterech podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej
Products Wydział Bezpieczeństwa Narodowego aktualnie kształci studentów na trzech poziomach studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), a także słuchaczy studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz doktora w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności.
  • al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Warsaw, 00-910, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby