Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Warsaw, 00-910, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (WBN ASzWoj)zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe i kursy
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj cover
Mission Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, poprzez: prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Strategicznym celem Wydziału jest rozwiązywanie, w ramach prowadzonych badań naukowych, problemów funkcjonowania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego, wykształcenie profesjonalnie przygotowanych studentów do funkcjonowania w najważniejszych podmiotach tego systemu, przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom przyszłości, w tym funkcjonowaniu zawodowym w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, globalizacji i integracji. Działania Wydziału zmierzają do tego, aby jego absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich zadań, aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach, przejawiali troskę o bezpieczeństwo państwa i regionu, uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie w swoim środowisku, a także byli profesjonalistami w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego.
Description Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest jedną z czterech podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej
Products Wydział Bezpieczeństwa Narodowego aktualnie kształci studentów na trzech poziomach studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), a także słuchaczy studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz doktora w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności.
  • al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Warsaw, 00-910, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby