We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Polanka 3, Poznan, 61-131, Poland

Get Directions

+48 61 665 22 93

Categories
Work hours Add information
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej cover
Mission Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP realizuje misję zgodną z misją Politechniki Poznańskiej zdefiniowaną w Uchwale Nr 114 Senatu PP z dnia 15 grudnia 2010 r. pt. Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020. Jest ona wyrażona następującymi słowami:
Misją Politechniki Poznańskiej jest „kształcenie na wszystkich kierunkach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem”.
Description Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej rozpoczął działalność 1 października 2006 roku, korzystając z zasobów materialnych i doświadczenia pracowników Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, utworzony w 1974 roku, w okresie 30 lat stał się jedną z najwyżej cenionych instytucji badawczych i edukacyjnych w zakresie elektroniki i telekomunikacji w Polsce.

Wydział zapewnia znakomite, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych na poziomie inżynierskim i magisterskim. Studia obydwu typów prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Wydział prowadzi też studia doktoranckie i posiada prawo doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie telekomunikacji. Oferowane są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie dostępne formy kształcenia mają jeden cel: przekazanie studentom niezbędnej, nowoczesnej wiedzy i przygotowanie ich do sprostania coraz poważniejszym wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego.

Kierunki studiów na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji:

1. Elektronika i Telekomunikacja (studia w języku polskim)

- stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie
- stacjonarne i niestacjonarne magisterskie

Specjalności na studiach stacjonarnych:
- multimedia i elektronika powszechnego użytku
- radiokomunikacja
- sieci komputerowe i technologie internetowe
- programowalne systemy elektroniczne i optotelekomunikacja

Studia niestacjonarne prowadzone są bez podziału na specjalności, jednak z ukierunkowaniem na tematykę: multimediów i elektroniki powszechnego użytku, radiokomunikacji, sieci komputerowych i technologii internetowych, systemów telekomunikacyjnych.

2. Electronics and telecommunications (studia w języku angielskim)

- stacjonarne inżynierskie
- stacjonarne magisterskie

Specjalność:
-Information and Communication Technologies


3. Teleinformatyka

- stacjonarne inżynierskie
- stacjonarne magist

Similar places nearby