We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Kuźnicza 35, Wroclaw, 50-138, Poland

Get Directions

+48 (71) 375-2462

Categories
Work hours Add information
About Korzenie Wydziału wywodzą się z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie którego rozwijające się nauki przyrodnicze - biologia, biochemia i biotechnologia, geografia i geologia – usamodzielniły się tworząc osobne Wy
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska cover
Description Siła Wydziału tkwi w wysokim poziomie kadry nauczającej, nasi absolwenci odnoszą sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie powiązane jest z praktyką badawczą, współpracujemy ze światowymi instytucjami naukowo-badawczymi.
Studia na Wydziale są realizowane w systemie trójstopniowym : I stopień licencjackie i inżynierskie , II magisterskie, III doktoranckie.
Studenci mają do wyboru pięć kierunków: geografię, gospodarkę przestrzenną, turystykę, geologię, inżynierię geologiczną - w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym - oraz ochronę środowiska, interdyscyplinarny kierunek współtworzony z Wydziałem Nauk Biologicznych.
Dodatkową ofertą dydaktyczną, na studiach drugiego stopnia, są specjalności prowadzone w języku angielskim - na kierunku geografia 'Tourism and Hospitality ', na kierunku geologia 'Applied Geoscience'.
Programy studiów dostosowane zostały do wymagań rynku pracy. Mają za zadanie kształcenie kompletne, umożliwiające zdobycie zawodu z jednoczesnym umożliwieniem studentom indywidualnego rozwijania zainteresowań. Głównym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), który umożliwia bezproblemowe łączenie studiów na Wydziale ze studiami w innych krajach europejskich.
Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Founded 1 wrzesień 2006

Similar places nearby