We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

ul. Morska 83, Gdynia, 81-225, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa cover
Mission Misją Wydziału jest kształcenie na poziomie europejskim na kierunkach i specjalnościach stwarzających absolwentom szansę kariery zawodowej w warunkach gospodarki globalnej na rynku pracy, który charakteryzują stale zmieniające się potrzeby i wymagania pracodawców. Absolwenci studiów prowadzonych na Wydziale posiadają głęboką wiedzę ogólną, która stwarza podstawy dla przyszłej kariery zawodowej. Ponadto misją Wydziału jest kształtowanie wśród studentów umiejętności zdobywania wiedzy, postaw pro-aktywnych, innowacyjnych i otwartych na kontakty z otoczeniem. Wydział dąży także do budowania wśród studentów i pracowników wzorców zachowań odpowiadających normom profesjonalnym i etycznym. Oferta edukacyjna Wydziału obejmuje wszystkie formy kształcenia akademickiego.
Description Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa powstał w 1969 roku jako Wydział Administracyjny i pierwotnie kształcił intendentów okrętowych. W latach dziewięćdziesiątych, ze względu na zmiany zachodzące ówcześnie na rynku pracy zaczął przeobrażać się w Wydział kształcący pracowników na potrzeby gospodarki morskiej i lądowej regionu. Od roku 1998 posiada prawa nadawania stopni doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. 11 lutego 2005 roku Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 8 zmienił nazwę na obecną i aktualnie kształci studentów na dwóch kierunkach: Towaroznawstwo oraz Zarządzanie.
Founded Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni

Similar places nearby