We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wydział Technologii i Edukacji

Wydział Technologii i Edukacji

Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, Koszalinskie, 75-453, Poland

Get Directions

94 348 66 00

Categories
Work hours Add information
About Strona poświęcona Wydziałowi Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
Wydział Technologii i Edukacji cover
Mission Edukacja na kierunkach technicznych i humanistycznych
Description Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej otwiera studentom nowe perspektywy interdyscyplinarnego kształcenia i prowadzenia badań w zakresie nowych technologii i nowoczesnych metod kształcenia. Łączy wiedzę techniczną, humanistyczną, społeczną i zdrowotną. Kształcenie w ramach Wydziału pozwoli na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu:

dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie techniki i technologii,
zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce.

Wydział Technologii i Edukacji oferuje 5 kierunków kształcenia:
1. Inżynieria Biomedyczna – 2 specjalności,
2. Pedagogika – 14 specjalności,
3. Inżynieria Materiałowa – 2 specjalności,
4. Mechatronika – 5 specjalności,
5. Materials Science and Engineering (w języku angielskim).

Ukształtowana w toku studiów sylwetka nowoczesnego absolwenta łączy elementy wychowania technicznego i zawodowego z humanistycznym, ze szczególnym naciskiem na zdobycie umiejętności samokształcenia w zakresie zdobytego zawodu i w odkrywaniu nowych dziedzin, ważnych dla rozwoju osobistego i cywilizacyjnego, co odpowiada potrzebom współczesnego rynku pracy. Studenci Wydziału Technologii i Edukacji zdobywają solidne wykształcenie techniczne, zawodowe oraz humanistyczne, które odpowiada potrzebom rynku pracy oraz przygotowuje do posługiwania się współczesną informatyką, językami obcymi i nowoczesnymi technologiami. Wiedza i umiejętności uzyskane w Wydziale Technologii i Edukacji stanowią solidny fundament rozumienia, funkcjonowania i dokonywania zmian przez naszych absolwentów we współczesnym świecie.

Oferta dydaktyczna Wydziału Technologii i Edukacji obejmuje również kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. Programy kształcenia są normowane wg Krajowych Ram Kwalifikacji i europejskiego standardu ECTS (Europejski System Transferu Punktów), który umożliwia kontynuację studiów w dowolnym kraju europejskim. Studenci naszych kie
  • Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, Koszalinskie, 75-453, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby